อาจารย์ ดร.ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์