ธัญนุช รุ่งสว่าง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ