นางสาวจิรญา ทองเสน ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ