ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน ThaiPBS ลงพื้นที่ทำข่าววิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

  วันนี้ (20 ก.ย.66) ส่วนสื่อสารองค์กร โดยนายธีรพง … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน ThaiPBS ลงพื้นที่ทำข่าววิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนสื่อสารองค์กร มห … Continue reading สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน NBT นครศรีฯ เข้าสัมภาษณ์อธิการบดี ในรายการ “ระเบียงใต้”

  ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ผ่าน … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน NBT นครศรีฯ เข้าสัมภาษณ์อธิการบดี ในรายการ “ระเบียงใต้”

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน “WU Innovation Day 2023”

  นางสุภาณี  เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “ระบบจองเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ภายในงาน “WU Innovation Day 2023”

ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

  นายสุทิน พรชัยสุรีย์ รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School

  ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกร … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน : Walailak to School