ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน NBT นครศรีฯ เข้าสัมภาษณ์อธิการบดี ในรายการ “ระเบียงใต้”

 

ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชน โดยสื่อมวลชนจาก NBT นครศรีฯ เข้าพบและสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ในรายการ “ระเบียงใต้”  ในประเด็น การเปิดรับนักศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 และการปรับการเรียนการสอนจาก 3 ภาคการศึกษา เป็น 2 ภาคการศึกษา และประเด็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประจำปีการศึกษา 2565

พร้อมทั้งการสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายการ “รอบภูมิภาค” ตอน One trip in Walailak โดยนักศึกษาร่วมบอกเล่า พูดคุยถึงการใช้ชีวิต เรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์