ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน ThaiPBS ลงพื้นที่ทำข่าววิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

 

วันนี้ (20 ก.ย.66) ส่วนสื่อสารองค์กร โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กรและนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่ฯงานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ต้อนรับคุณกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล ผู้สื่อข่าว ThaiPBS จังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ปข่าวและสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์ ในหัวข้องานวิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช ณ ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร และลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวสวนทุเรียน ณ บ้านกลาย ต.สระแก้ว จ.นครศรีฯ