ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นำโดย ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมด้วยนายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

โอกาสเดียวกันนี้ คณะได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ UKPSF ( The UK Professional Standards Framework ) การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ และการประเมินผลการเรียนรู้แบบ Formative Assessment ( การวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ) รวมถึงเยี่ยมชม Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 5 และ Smart Lab ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์