ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่น) ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดยมีนายปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ คมชัดลึก เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสื่อมวลชน พร้อมทั้งหารือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป