ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางโสภิดา พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567 นายศรีธรรม ราชแก้ว และนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา