ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร ประจำปี 2567

ผู้บริหาร ส่วนสื่อสารองค์กร รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในกองทุน WUIES

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2566) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ … Continue reading ผู้บริหาร ส่วนสื่อสารองค์กร รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในกองทุน WUIES

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟาร … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ ในโอกาสเยี่ยมชมสตูดิโอ Walailak Channel

ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารอินเตอร์ลิง … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ระบบสารสนเทศ 7 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสมาศึกษาเรียนรู้ระบบสารสนเทศ 7 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไ … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน ThaiPBS ลงพื้นที่ทำข่าววิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

  วันนี้ (20 ก.ย.66) ส่วนสื่อสารองค์กร โดยนายธีรพง … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชน ThaiPBS ลงพื้นที่ทำข่าววิจัยเชื้อราไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาโรคพืช

สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ส่วนสื่อสารองค์กร มห … Continue reading สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประชาคมอำเภอท่าศาลาประจำปี 2566