สนุกสนาน! น้องๆนักศึกษา Walailak rising star ร่วมถ่ายทำสปอตรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้

  ส่วนสื่อสารองค์กร โดยงานผลิตสื่อและสารสนเทศ ถ่าย … Continue reading สนุกสนาน! น้องๆนักศึกษา Walailak rising star ร่วมถ่ายทำสปอตรับสมัครนักศึกษา TCAS67 รอบโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

  วันนี้ ( 29 มกราคม 2567 ) รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีก … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

    วันนี้ ( 26 มกราคม 2567 ) ผู้ช่วยศษสตราจา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากร

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบด … Continue reading ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารเข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.มงคล ธีร … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารเข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบปะและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายธีรพงศ์ หนูปลอด หั … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบปะและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช

ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 สื่อมวลชน จ.กระบี่

  วันนี้ (18 มกราคม 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟา … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 สื่อมวลชน จ.กระบี่

สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชนจ.นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ส่วนสื่อสารองค์กร มหา … Continue reading สื่อสารองค์กร มวล. จัดกิจกรรมอธิการบดีพบสื่อมวลชนจ.นครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567

ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9” (SoTL9)

    ส่วนสื่อสารองค์กร  นำโดยนายกรกช บุญอมร หั … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9” (SoTL9)

ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดี พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

  วันนี้ (12 มกราคม 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย … Continue reading ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดี พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน