คำคมผู้บริหาร: Talk with The President Walailak Channel 21 ธันวาคม 2566