ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสุภาณี เพชรานันท์ และนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2567 และเข้าพบปรึกษาหารือเพื่อขยายเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อมวลชน ต่างๆ ประกอบด้วย นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายโชคชัย รินชะ หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “อสมท เพื่อชุมชน” ทาง สถานีวิทยุ อสมท. สุราษฎร์ธานี อีกด้วย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา