ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่อธิการบดีและรองอธิการบดี พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

วันนี้ (12 มกราคม 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรับพรเพื่อเป็นขวัญกำลังในในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัยจากศาสตราจารย์ ดร.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้กำกับดูแลส่วนสื่อสารองค์กร