ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 สื่อมวลชน จ.กระบี่

 

วันนี้ (18 มกราคม 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคุณสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างาน งานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ คุณกรกช บุญอมร หัวหน้างาน งานผลิตสื่อและสารสนเทศ และคุณอุรัสยาวัลย์ เจ๊ะมามะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบ คุณจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ คุณสุดา รำพึงนิตย์ หัวหน้าสถานีวิทยุ สวท.กระบี่ คุณโรจนา บุญชูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท.กระบี่ เพื่อเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2567 และปรึกษาหารือในการขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ได้ร่วมพูดคุยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับนักศึกษา TCAS67 ผลงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน อีกด้วย