ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าพบปะและสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน นครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เดินทางเข้าพบปะสวัสดีปีใหม่ 2567 สื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย นายยุทธนา แต่งวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 และนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช นายไพฑูรย์ อินทศิลา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ น.ส.กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว TOPNEWS ออนไลน์ ภาคใต้ นายณัฐพร การิกาญ (ดีเจช้าง) สถานีวิทยุ อสมท.และนายอมเรศ ธรรมสูน ผู้สื่อข่าว ททบ.5 ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช