ส่วนสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารเข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางโสภิดา พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ และนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างาน ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในนามผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 และพันเอกวัชรกร อ้นเงิน หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4 ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้าพบและเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และพ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยและสื่อสารความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช