ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

 

วันนี้ ( 29 มกราคม 2567 ) รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ในโครงการวิทยาศาสตร์ท่องโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2567 น้องๆได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากฐานต่างๆ อาทิ ปรากฏการณ์โฟโต้อิเล็กทริก , กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ , การหาค่าออกซิเจนละลา่ยน้ำ/หินปูนในน้ำ และ มหัศจรรย์สารพันธุกรรม อีกทั้งยังได้รับการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย