ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมหารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024”

 

งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานฯ และบุคลากร ร่วมหารือกับตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อผลิตคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมงานผลิตสื่อฯ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ “ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยเริ่มเป็นครั้งแรกในปี 2017 แต่ละปีมีนักวิ่งทั่วประเทศเข้าร่วมหลายพันคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ภายนอก และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ งาน”เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2024” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: เดิน-วิ่ง เภสัชวลัยลักษณ์ 2020
IG: pharmarun.rxwu
Email: Rxwurun@gmail.com
โทร: 063-093-7134 นศภ.อธิปัตย์ วังบุญคง (ปืน) ประธานโครงการ
โทร: 099-408-8183 นศภ.ศุภกร ช่วยแก้ว (ชาดี้)  นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร: 081-797-3535 คุณไพศาล สาริกา (ไพศาล)  ที่ปรึกษาโครงการ