ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนช่อง Thai PBS ลงพื้นที่ทำข่าวเรือนไม้เมืองหนาว สถานเพาะพันธ์สัตว์ป่าและไก่ลิกอร์

 

วันนี้ (14 ก.พ.67) นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฯ ให้การต้อนรับ นายกฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวเรือนไม้เมืองหนาวและสถานเพาะพันธ์สัตว์ป่า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมให้สัมภาษณ์ และลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าว โครงการผลิต “ไก่ลิกอร์” ครบวงจรเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพ ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม โดยมี อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมให้สัมภาษณ์