ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะครู นักเรียน รร.ธิดาแม่พระ จ. สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและเรียนรู้ สตูดิโอ Walailak Channel

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานผลิตสื่อและสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายกรกช บุญอมร หัวหน้างานผลิตสื่อและสารสนเทศ และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน  เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ สตูดิโอ Walailak Channel ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน  โดยมีพี่ ๆ มาสคอตคาปิบาร่า จากส่วนสื่อสารองค์กรคอยต้อนรับน้อง ๆ ซึ่งคาปิบาร่า กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลของ Walailak Channel ในขณะนี้ เนื่องจากอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณฺ ได้เปิดตัวสถานเพาะพันธ์สัตว์ป่าไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีคาปิบาร่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่นำมาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและนอกห้องเรียน น้องๆ มีโอกาสได้เข้าชมสถานที่ผลิตสื่อต่างๆ ของ Walailak Channel เช่น สตูดิโอการถ่ายรายการ ทั้งฉากกรีนสกรีนและฉากจำลอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อและสารสนเทศต่างๆ นอกจากนั้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อและสารสนเทศตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การสร้างเนื้อหา การสื่อสาร และการนำเสนอผลงานให้กับผู้บริโภค

 

มีพี่ๆ วิทยากร จากงานผลิตสื่อและสารสนเทศแนะนำภารกิจ บทบาทการทำงานของ Walailak Channel โดยนางสาวจินตนา สุดสอาดและนายนฤเบศร สุวรรรส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้มีการให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง” โดยนายโกศล ช่วยอุปการ และนายจักรกฤษร์ สงดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และให้ความรู้ในหัวข้อ ‘‘การสร้างคลิปด้วยมือถือ’’ โดยนายณัฐวุฒิ ผิวนุ่มนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

การศึกษาดูงานในงานผลิตสื่อและสารสนเทศในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต ให้กับน้องๆ ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อฯ  ทั้งนี้ ส่วนสื่อสารองค์กร และทีมบุคลากร Walailak Channel มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพต่อไป ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด