ส่วนสื่อสารองค์กร เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว ประจำปี 2567”

วันนี้ ( 5 มีนาคม 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนางชลธิชา ลิมปิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์อันดีต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ เนื่องใน “วันนักข่าว” หรือ“วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”ประจำปี 2567 ​ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โดยมีนายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมรับฟังการเสาวนาวิชาการ ในหัวข้อ “บทบาทสื่อกับการหาทางออกคนคลั่งยา (คนเชือน) สายตรวจโซเชียลในยุคสังคมออนไลน์” และกิจกรรมมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีจิตสาธารณะดีเด่นประจำปี 2567 ณ โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสเดียวกันนี้ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุรเชษฐ์ แรกรุ่น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม ณ วัดประดู่พัฒนาราม