ผู้บริหารส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยน้อง ๆ ได้รับการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชานิติศาสตร์ รวมถึงการเตรียมพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย จากศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม