คุณพิมพ์ชนก กลิ่นชะเอม พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์