ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับท่านวัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านวัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้การต้อนรับ บันทึกภาพทำข่าว และจัดโปรแกรมนำชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช