การจัดทำข่าวแจก/บทความ/สกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Press Release) ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์