ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวองคมนตรีเป็นประธานส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี นายธีรพงศ์ หนูปลอด หัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ทำข่าว พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567  โดยมี คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิศรีธรรมราชา เป็นผู้ส่งมอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัย​ลักษณ์​ เป็นผู้รับมอบ โดยมีสื่อมวลชนประกอบด้วยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุ อสมท.นครศรีธรรมราช  และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม