ส่วนสื่อสารองค์กร นำคณะผู้ปกครองว่าที่นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

วันนี้ ( 25 เมษายน 2567 ) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมี ผศ.ดร.อภิชาต อธิไภริน รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้ปกครองของนักเรียน รวมถึงแนะนำการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และส่วนสื่อสารองค์กร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ พร้อมนักศึกษา นำคณะผู้ปกครองเยี่ยมชมในมหาวิทยาลัย อาทิ หอพักศึกษา อาคารเรียน อาคารวิชาการ ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย อีกด้วย