ส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

วันนี้ (29 เมษายน 2567) ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนางสุภาณี เพชรานันท์ หัวหน้างานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ ให้การต้อนรับและนำร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติหน้าที่ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หัวข้อ Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเฮลซิงกิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ City Tour