ส่วนสื่อสารองค์กร ต้อนรับสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ทข่าวพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “SoTL9”

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.’67 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร นำโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด รักษาการแทนหัวหน้างานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล และนางชลธิชา ลิมปิติ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมสังเกตการณ์ทำข่าวพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “SoTL9” ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล” โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วม 7 คน ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT) เพจ Nakhonsrithammarat เพจนครทีวีออนไลน์ เพจคิดถึงจังเรดิโอออนไลน์ และเว็บไซต์คนนครดอทคอม ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้นสื่อมวลชน NBT นครศรีธรรมราช ได้เข้าสัมภาษณ์นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์สมชาย ไวกิตติพงษ์ แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก จากเคสผ่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมทำจากเยื่อหุ้มหัวใจวัว ที่หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด (CVT) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้อีกด้วย