ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Insight Walailak

รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มากกว่าที่คุณรู้

Restaurant

ค้นหาร้านอาหารในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียง

Place

สถานที่ในมหาวิทยาลัย

Cafe

ร้านเครื่องดื่ม

About us

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Campus

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Map

แผนที่มหาวิทยาลัย

nora4

Walailak Park

สวนวลัยลักษณ์

eBus Tracking

ระบบติดตามรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย

Contact us

ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย