ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ เล่าประสบการณ์ฝึกงานและทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ เล่าประสบการณ์ฝึ … Continue reading ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ...

ประสบการณ์สหกิจ ประเทศไต้หวัน นักศึกษาสำนักวิชาสาธาฯ

2 นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ครั้งหนึ่งในขีวิตก … Continue reading ประสบการณ์สหกิจ ประเทศไต้หวัน นักศึกษาสำนักวิชาสาธาฯ