นักศึกษาสัตวแพทย์เล่าความประทับใจในการเรียนหลักสูตรสัตวแพทย์นานาชาติ รั้ว ม.วลัยลักษณ์

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading นักศึกษาสัตวแพทย์เล่าความประทับใจในการเรียนหลักสูตรสัตวแพทย์นานาชาติ รั้ว ม.วลัยลักษณ์

เรียนท่องเที่ยวที่ม.วลัยลักษณ์ เรียนสนุกได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง สัมผัสจริง ลองทำจริง

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading เรียนท่องเที่ยวที่ม.วลัยลักษณ์ เรียนสนุกได้เรียนรู้จากพื้นที่จริง สัมผัสจริง ลองทำจริง

ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ เล่าประสบการณ์ฝึกงานและทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ เล่าประสบการณ์ฝึ … Continue reading ม่อน พรวสุ นักศึกษาเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ เล่าประสบการณ์ฝึกงานและทำวิจัยที่ มหาวิทยาลัย Yokohama University of Pharmacy ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์สหกิจ ประเทศไต้หวัน นักศึกษาสำนักวิชาสาธาฯ

2 นักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : ครั้งหนึ่งในขีวิตก … Continue reading ประสบการณ์สหกิจ ประเทศไต้หวัน นักศึกษาสำนักวิชาสาธาฯ