ข้อมูลแสดงร้อยละของการพ้นสภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2555-2563

Share on facebook Facebook Share on google Google+ Shar … Continue reading ข้อมูลแสดงร้อยละของการพ้นสภาพนักศึกษาด้วยผลการเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2555-2563

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 303 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจ … Continue reading คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 303 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด

เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด Share … Continue reading เช็คลิสต์บัณฑิตใหม่ เตรียมพร้อมไว้ยังไงก็ไม่พลาด

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

สวนวลัยลักษณ์ สวนใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยไทย Share on fa … Continue reading อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ