คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 303 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจ … Continue reading คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากสหราชอาณาจักร 303 คน เป็นอันดับ 1 ในไทย

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

สวนวลัยลักษณ์ สวนใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยไทย Share on fa … Continue reading อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา UKPSF

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุด … Continue reading มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา UKPSF

UKPSF

UKPSF Share on facebook Facebook Share on google Google … Continue reading UKPSF