Your Shopping Cart is empty.

ข้อตกลงเบื้องต้นการใช้งานคลังภาพดิจิทัล

ลิขสิทธิ์การใช้งานคลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

                 คลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแหล่งรวบรวมภาพ เสียง วิดีโอ และ เวกเตอร์ ให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ โดยผู้เผยแพร่จะต้องกระทำตามข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 

สิ่งที่คลังภาพดิจิทัล อนุญาต

  1. เนื้อหาภายในคลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี แต่ห้ามให้นำรูปภาพ วิดีโอ เสียง เวกเตอร์ หรือเนื้อหาในบางส่วนไปใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. เจ้าของผลงานจะต้องเป็นจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามนำหรือแอบอ้างเอาผลงานของผู้อื่นมาเผยแพร่โดยเด็ดขาด แม้จะไม่ได้นำไปใช้เชิงพาณิชย์ก็ตาม 
  3. หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาเผยแพร่ ผู้ใช้ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานด้วย

สิ่งที่คลังภาพดิจิทัล ไม่อนุญาต

  1. ห้ามแจกจ่ายเนื้อหาของคลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์กร ไปในเพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีการซื้อขาย
  2. ห้ามนำภาพที่อ้างอิงถึงบุคคลอื่น ๆ มาเผยแพร่ในแง่ที่ไม่ดีหรือทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ข้อกำหนดการลงทะเบียนคลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       ผู้ใช้จะสามารถใช้งานคลังภาพดิจิทัลส่วนสื่อสารองค์ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้ต้องทำการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานคลังภาพดิจิทัลได้และจะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด