Your Shopping Cart is empty.

Praduu-ดอกประดู่

ID : 54
Dislike 0

License:
TitleDownload
Small Free
Medium
Large
Original size


ดอกประดู่ - ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และเป็นคำที่นำมาใช้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ว่า \\\"ช่อประดู่\\\"
เปรียบเหมือนดอกประดู่ที่แบ่งบาน เติบโตในดินแดนประดู่แห่งนี้ เช่น ประดู่ช่อที่ 12 คือ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่เป็นรุ่นที่ 12 หรือหากเป็นนึกศึกษารุ่นแรก จะเรียกว่า \\\"ประดู่ช่อแรก\\\"