Your Shopping Cart is empty.

Praduu-ดอกประดู่

ID : 56
Dislike 0

License:
FilePixelsSize
JPG 2304x3456px2.852 Mb


ดอกประดู่ - ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และเป็นคำที่นำมาใช้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ว่า \\\\\\\"ช่อประดู่\\\\\\\"
เปรียบเหมือนดอกประดู่ที่แบ่งบาน เติบโตในดินแดนประดู่แห่งนี้