Your Shopping Cart is empty.
   
Keywords
ประดู่ ดอกประดู่ ช่อประดู่ praduu ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้สีเหลือง ดอกไม้
File Details
Published: 07/06/2021 Rating:
Category: Viewed: 291 Downloads: 114
Color
                                          


Share
       

Praduu-ดอกประดู่

ID : 57
Dislike 0

License:
TitleDownload
Original size


ดอกประดู่ - ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และเป็นคำที่นำมาใช้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ ว่า \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ช่อประดู่\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
เปรียบเหมือนดอกประดู่ที่แบ่งบาน เติบโตในดินแดนประดู่แห่งนี้ เช่น ประดู่ช่อที่ 12 คือ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่เป็นรุ่นที่ 12 หรือหากเป็นนึกศึกษารุ่นแรก จะเรียกว่า \\\\\\\\\\\\\\\"ประดู่ช่อแรก\\\\\\\\\\\\\\\"