คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์

  

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  และส่วนสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาฯ ในโอกาสศึกษาดูงาน “กระบวนการจัดการเรียนการสอน ONLINE และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาใน​ศตวรรษที่ 21” พร้อมเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

Leave a Comment