นร.หลักสูตรพิเศษ พสวท. สมทบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ สนว.แพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ 5/2 ห้องเรียนพิเศษ พสวท.สมทบ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ “ค่ายแลกเปลี่ยนทักษะกระบวนการทำวิจัยนักวิทยาศาสตร์และสานสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง พร้อมร่วมเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

Leave a Comment