นร.โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จ.กระบี่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รศ.ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา จ.กระบี่ จำนวน 184 คน เยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น.
โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพกิจกรรม

Leave a Comment