นร. SMTE โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ

อาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 5/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ศึกษาเรียนรู้ “กิจกรรมพบปะนักวิจัยและสานสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ต่อจากนั้นคณะได้รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์อีกด้วย

 

Leave a Comment