นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา​บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา เยี่ยม ม.วลัยลักษณ์

 

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา​บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา จำนวน 8 คน ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

 

ประมวลภาพ

Leave a Comment