โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

อาจารย์ 1 คน
นักเรียน 10 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวข้อการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร/สำนักวิชาที่สนใจ
สำนักวิชาการจัดการ, สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เยี่ยมชม
สวนวลัยลักษณ์, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

Leave a Comment