อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี

 

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563 ) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์   รักษาการแทนผู้อำนวยศูนย์บริหารทรัพย์สิน และบุคลากรของศูนย์บริหารทรัพย์สิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา  ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน “โครงการการร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อจัดสร้างหอพักนักศึกษา” ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

ประมวลภาพ

Leave a Comment