อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประทีปศาสน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาเรียนรู้ “แนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

Leave a Comment