อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา จังหวัดปัตตานี ศึกษาเรียนรู้ แนวทางการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา จังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ แนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติ พูดคุย จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และอาจารย์ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีรรมราช

 

 

 

 

ประมวลภาพ

 

 

Leave a Comment