โรงเรียนห้วยยอด

อาจารย์ 2 คน
นักเรียน 50 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวข้อการศึกษาเรียนรู้ หลักสูตร/สำนักวิชาที่สนใจ
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์, สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เยี่ยมชม
สวนวลัยลักษณ์, โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

Leave a Comment