โรงเรียนอุทยานการศึกษากระบี่ ศึกษาแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอุทยานการศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 101 คน ศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง  ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

Leave a Comment