ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ตลาดจันทร์ประดู่

อาคารสหกิจศึกษา

ป้อมวลัยคม

nora3

Walailak Park | สวนวลัยลักษณ์

       ด้วยแนวคิดหลักของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ Walailak Land of Glory

        สวนวลัยลักษณ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2560-2561 เป็นสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในอนาคตหลังจากมีการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวนวลัยลักษณ์จะเป็นแหล่งให้ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้พักผ่อน สร้างความสดชื่นได้ทั้งกายและใจ

        สวนวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่และผืนดิน 125 ไร่ โดยภายในสวนวลัยลักษณ์จะมีจุดเด่นอยู่ที่ลานมโนราห์สีทอง มีระเบียงน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้นั่งพักผ่อน ให้อาหารปลา พร้อมนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านภูเขาหลวงซึ่งเป็นทัศนียภาพ ที่งดงามยิ่งเป็นเบื้องหลัง

อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพมุมสูง

Photo gallery
Walailak University

บัวสราญบานสะพรั่งไปทั้งสระ

Photo by: Bunpoht Baimiden

      บัวสราญ บานสะพรั่ง ไปทั้งสระ
ยากเกินละ สายตา เบือนหน้าหนี
วลัยลักษณ์ ประจักษ์งาม ณ ยามนี้
ยังเฝ้าคอย คนดี ทุกปีเดือน
      ถ้าเธอล้า  มาพัก สักหน่อยไหม
นั่งปล่อยใจ  ดวงน้อย ให้คล้อยเคลื่อ
บัวรายเรียง จะเคียงข้าง มิร้างเลือน
อยู่เป็นเพื่อน ประโลมใจ ใครทุกค

อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง
หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ร้อยกรอง

ดอกไม้ภายมหาวิทยาลัย

Photo by: Bunpoht Baimiden